Close

Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer:
Naam: De Jong Draad & Zo B.V.
Eigenaar: J.W. de Jong
Vestigingsadres: Mercuriusweg 11, 2741 TB Waddinxveen, Nederland
Telefoonnummer: +31 (0)182 – 61 26 11, telefonisch bereikbaar op maandag tm vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur
E-mailadres: info@dejongwaddinxveen.nl
KvK-nummer: 55762174
BTW-identificatienummer: NL851850418B01

Leveringsconditie:
Franco plaats van bestemming in Nederland, mits faktuurwaarde minstens 500,- euro is (excl. B.T.W.)
Bij orders onder de € 500,- (excl. B.T.W.) worden transport kosten berekend.
Of u kunt de bestelling bij ons op komen halen.

Betalingsconditie:
1e levering contant.
30 dagen netto.

Reklames:
Eventuele reklames dienen binnen 8 dagen na factuur datum schriftelijk te worden ingediend.
Reklame kan nimmer een reden zijn tot opschorting van de betalingsverplichting.

Ingeval van “force majeure” zijn wij van door ons aangegane verplichtingen ontslagen. Onder “force majeure” wordt ondermeer verstaan: epidemieën, oorlog, lock-out, brand, stakingen, stagnaties in ons bedrijf of in dat van onze grondstoffen-leveranciers, heffingen of regerings-besluiten welke de grondprijzen zouden verhogen of invoer belemmeren en alle gebeurtenissen buiten onze wil of schuld, waardoor onze produktie of grondstoffenaanvoer onmogelijk wordt gemaakt.

De goederen blijven ons eigendom zolang zij niet geheel zijn betaald. Zolang de betaling niet heeft plaatsgevonden zijn alle daden van beschikking met betrekking tot de goederen, waaronder begrepen de overdracht tot zekerheid aan derden, aan de afnemer verboden.

Bij remises gelieve men het faktuur nummer te vermelden. In geen geval kan worden toegestaan, dat eigenmachtige kortingen op betalingen in mindering gebracht worden.

Overigens zijn de volledige algemene verkoop voorwaarden gedeponeerd bij de Griffie van de arr. Rechtbank te Rotterdam, alsmede bij de Kamer van Koophandel voor Gouda en omstreken d.d. 12 maart 1975 onder nr.:8897

PRIJZEN EN VERPAKKINGSEENHEDEN ONDER VOORBEHOUD.

Voor ons aardewerk-, en glasprogramma moeten wij ons, bij eventuele breuk, strikt houden aan de conditie: reklames binnen 2 dagen na aflevering van de goederen (datum van aflevering volgens onze vrachtbrief).

Voorbehoud van wijzigingen
De informatie op deze website is onder voorbehoud van prijswijzigingen, uitverkochte producten, drukfouten, fouten in de productfoto’s en/of onjuiste informatie veroorzaakt door technische of menselijke fouten. Wij behouden ons het recht voor om prijzen en voorwaarden te wijzigen.